Sie haben Fragen? 24/7 für sie erreichbar

Положення Про Дистанційне Навчання

З метою дотримання прав педагогічних працівників дистанційне навчання має організовуватися в межах їхнього робочого часу, з урахуванням режиму роботи закладу освіти. Використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття повної загальної середньої освіти під час карантину та інших надзвичайних обставин. Зарахування (переведення) на дистанційну форму здобуття освіти здійснюється за наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітньої особи або одного з батьків. За наявності обставин, які об’єктивно унеможливлюють особисте подання заяви, може бути подано скановану копію або фотокопію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо). У заяві підтверджується наявність в учня умов для дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах, зокрема доступу до мережі Інтернет, персонального комп’ютера (з можливістю використання засобів аудіо-, відеоконференцзв’язку). Проводить моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затверджує ті, які найбільше підходитимуть учням і педагогам для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин з урахуванням особливостей освітнього процесу закладу освіти.

положення про дистанційне навчання

З березня минулого року школярі, студенти та викладачі відчули на собі усі переваги і недоліки дистанційного навчання. Для когось це стало ефективною економією часу, а інші дуже втратили у знаннях. Така система освіти спричинила дискусію щодо прав та обов’язків учнів, батьків та вчителів під час дистанційного навчання. Як зрозуміти, що ваші права порушили ‒ у матеріалі «Слово і діло».

Графік Навчального Процесу

Крім того, у 2021 році з державного бюджету заплановано 1 млрд грн субвенції місцевим бюджетам для облаштування робочого місця вчителя комп’ютерним обладнанням. А поки що батьки вимушені самостійно купувати дітям всю необхідну техніку. Відповідно до постанови уряду учень зобов’язаний пояснювати свою відсутність на уроці та підкріплювати ці слова відповідною довідкою.

Тести – для перевірки/оцінювання рівня опанування навчального матеріалу учнями (Google-форми, Classtime, та інш). GOOGLE FORMS – сервіс хмарних технологій для формування системи тестів контролю навчальної діяльності учнів. GOOGLE CLASSROOM – сервіс, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail та дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію. Електронна пошта – стандартний сервіс інтернету, що забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, так і в інших формах (графічній, звуковій, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді.

Організація Дистанційки В Школах – Пояснюємо Основне З Рекомендацій Мон

Оцінювання може відбуватися очно або дистанційно, але з дотриманням академічної доброчесності. Те саме стосується учнів, які не можуть виходити на зв’язок синхронно через поганий інтернет. Потрібно домовитися з ними про інший формат комунікації. Оцінювання може відбуватися очно або дистанційно (з дотриманням академічної доброчесності). Може приймати рішення щодо надання педагогічним працівникам персональних комп’ютерів у тимчасове користування (пункт 12 розділу І).

Загальний алгоритм дій щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин. Контрольні роботи з навчальних предметів за дистанційною формою навчання можуть здійснюватись відповідно до рішення закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, автотранспортний коледж зокрема відеоконференцій зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається. “Ми розуміємо, що дистанційна освіта не може замінити справжнього очного навчання. Діти мають соціалізуватися, особливо в початковій школі. Через пандемію коронавірусу весь світ шукає альтернативні шляхи для економічного та соціального життя.